Integrale aanpak welbevinden op scholen
Positieve Psychologie op de universiteit en lerarenopleidingen
Positieve psychologie in de gezondheidszorg